Vårt arbeid

Våre Jenter Vår Fremtid

I utviklingsland har millioner av jenter ikke tilgang til utdanning. Minhaj Welfare Foundation bygger utdanningsinstitusjoner som er trygge og sikrer god utdanning for jenter, slik at de har gode muligheter til å komme seg i arbeid for. MWF har bygget jenteskoler med fasiliteter som sørger for at jenter har tilgang til kvalitetsutdanning og yrkesrettet trening.

Utdanning

I 1995 startet Minhaj Welfare Foundation kampanje for å bevisstgjøre betydningen av fattigdom i kampen mot fattigdom. Siden 1995 har MWF-bevegelsen bygget utdanningsinstitusjoner som har sikret mennesker i marginaliserte områder tilgang til grunnleggende utdanning. Å støtte tiltak som sikrer utdanning er den beste formen for veldedighet.

Rent vann – Vannpumpe

I ørkenen i Thar er tilgang til rent trygt drikkevann en av de største utfordringene samfunnet står overfor. Tilsvarende utfordringer står lokalsamfunnet i den nordøstlige delen av Kenya. Takket være våre givere har vi installert vannpumper og sikret mange mennesker tilgang til rent vann verden over. Minhaj Welfare Foundation-bevegelsen kjemper for at alle skal ha tilgang til rent drikkevann.

Gi et lite bidrag

Gi et valgfritt beløp

Våre Jenter Vår Fremtid

I utviklingsland har millioner av jenter ikke tilgang til utdanning. Minhaj Welfare Foundation bygger utdanningsinstitusjoner som er trygge og sikrer god utdanning for jenter, slik at de har gode muligheter til å komme seg i arbeid for. MWF har bygget jenteskoler med fasiliteter som sørger for at jenter har tilgang til kvalitetsutdanning og yrkesrettet trening.  

Rent vann – Vannpumpe

I ørkenen i Thar er tilgang til rent trygt drikkevann en av de største utfordringene samfunnet står overfor. Tilsvarende utfordringer står lokalsamfunnet i den nordøstlige delen av Kenya. Takket være våre givere har vi installert vannpumper og sikret mange mennesker tilgang til rent vann verden over. Minhaj Welfare Foundation-bevegelsen kjemper for at alle skal ha tilgang til rent drikkevann.

Utdanning

I 1995 startet Minhaj Welfare Foundation kampanje for å bevisstgjøre betydningen av fattigdom i kampen mot fattigdom. Siden 1995 har MWF-bevegelsen bygget utdanningsinstitusjoner som har sikret mennesker i marginaliserte områder tilgang til grunnleggende utdanning. Å støtte tiltak som sikrer utdanning er den beste formen for veldedighet.

Bli Fadder

Ved å være fadder for et foreldreløst barn sikrer du barnets materielle behov (mat, vann og bolig), utviklingsbehov (skole, medisinsk behandling, yrkesopplæring og livsferdigheter), og deres emosjonelle behov (en mulighet til å være en del av en familie, bearbeidelse av sorg etter tap av foreldrene og et trygt og sikkert omsorgsmiljø).