Qurbani/udhiya 2020

Betal din Qurbani med kort/vipps her

kr. 650.00
Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Totalt bidrag: kr. 650.00

Hvordan når din Qurbani frem til de trengende?

 1. Du kjøper din Qurbani fra oss; enten på vegne av deg selv eller andre.
 2. Ditt Qurbani-dyr blir kjøpt fra lokale bønder i det aktuelle landet.
 3. Vårt lokallag, som kjenner forholdene best i det aktuelle området, deler ut ferskt qurbani-kjøtt til de mest trengende.
 4. Vårt team deler ut qurbani-kjøttet den 10., 11. og 12. Dhul-Hijjah.
 5. Vi rapporterer utdeling av qurbani-kjøtt med bilder og video på vår nettside og YouTube-kanal.

Ofte stilte spørsmål om Qurbani:

Qurbani, også kalt udhiya, er en hellig handling som innebærer å ofre dyr i Allahs navn og deretter fordele ferskt qurbani-kjøtt fra dyret til de trengende. Qurbani er Profeten Ibrahims sunnah (tradisjon).

“ Så forrett du tidebønnen kun for Herren din, og ofre (dette er gaven for å vise takknemlighet).” (Kapittel 108: 2 – oversettelse fra Irfan-ul-Quran av Dr. Muhammad Tahir ul Qadri. www.norskkoran.no)

Qurbani og Eid-ul-Adha markerer slutten på den hellige pilegrimsreisen til Hajj og er sunnah (tradisjon) av Prorfeten Ibrahim (Alayhi Salam). Denne tradisjonen ble gjenopplivet av profeten Muhammed (fred og velsignelser være over ham) i løpet av hans liv, og han (fred og velsignelser være over ham) ble spurt; hva er Qurbani? Da svarte Profeten (fred og velsignelse være over ham)

 

”It is the Sunnah of your father Ibrahim (AS). For every hair of the Qurbani, you receive a reward from Allah (SWT).’ (Hadith – Tirmidhi).

 

I følge Hanafi-skolen utføres qurbani i løpet av de tre dagene etter Eid-ul-Adha, dvs. den 10., 11. og 12 i den islamske kalenderen Dhul-Hijjah. Minhaj Velferd Norge sammen med Minhaj Welfare Foundation jobber intenst for å sikre at ditt qurbani-kjøtt blir distribuert til de trengende i løpet av disse dagene.

Wajib – I følge Hanafi-skolen er Qurbani-handlingen wajib (obligatorisk) for alle muslimer (både menn og kvinner) som har økonomisk evne til det.

Nafal (valgfritt) – Nafal Qurbani er ikke wajib (obligatorisk) og kan utføres i tillegg til wajib Qurbani. Dette for eksempel for Eesal-e-Thawab (for å gi belønning) for andre enn seg selv, for eksempel foreldre, slektninger, venner osv.

Qurbani er wajib (obligatorisk) for alle muslimer (både menn og kvinner) som har økonomisk evne til det. Forenklet kan det sies at qurbani er wajib for den som er Zakat-pliktig.

Hvis en person ikke utfører Qurbani vil vedkommende være syndig, og hans tapte qurbani vil forbli uoppgjort inntil han gir sadaqah for ikke-utført qurbani. (NB: sadaqah erstatter ikke qurbani).

Sayyiduna Zayd ibn Arqam (radiyallahu ‘anhu) beretter at Profetens følgesvenner spurte;

‘O Messenger of Allah! What is Udhiyah?’ He replied, ‘It is the Sunnah of your father Ibrahim (‘alayhis salam).’ They asked again, ‘What benefit do we get from it?’ He answered, ‘A reward for every hair (of the sacrificed animal).’ ‘And [what reward is there for animals with] wool, O Messenger of Allah?’ they asked. ‘A reward’, he said, ‘for every fiber of the wool.’

 • For å redusere transportkostnader og unngå mellomledd blir dyrene kjøpt direkte fra lokale bønder.
 • Dyrene ofres i samsvar med korrekt islamsk praksis med veiledning og observasjon av religiøse lærde.
 • Kjøttet deles ut til fattige og trengende familier dør til dør av vårt lokallag.

Qurbani-dyr har andeler. Sau og geiter har en andel hver, mens en ku har totalt syv andeler. Kjøper du en sau eller geit telles dette som 1 qurbani. Kjøper du en hel ku telles dette som 7 qurbanis.

 

For en enkeltperson blir Qurbani oppfylt med en sau/geit eller en andel fra ku.

1 sau eller geit = 1 Qurbani

1 ku = 7 Qurbanis

Du kan donere så mange Qurbanis du vil, for eksempel to eller tre andeler i en ku, og på vegne av så mange individer du vil, inkludert de som har gått bort.

Når skal du betale for din Qurbani?

 

Du kan betale for din qurbani helt frem til Asr-bønnen på den tredje dagen av Eid-ul-Adha (12. Dhul Hijjah).

 

Vi anbefaler imidlertid at du betaler for din qurbani i god tid før Eid-ul-Adha.

Det ikke er nødvendig å lese opp ditt navn for at qurbani skal være gyldig. Det er tilstrekkelig for deg å gjøre niyah (intensjon) om å utførelse av qurbani-handlingen for at den skal være gyldig,.

 

Når vi utfører Qurbani leses en kollektiv bønn på vegne av alle giverne etter å ha nevnt Allahs navn og lovpriset ham (Bismillah, Allahu Akbar).

 

Minhaj Welfare Foundation-bevegelsen utfører flere tusener qurbanis verden over hvert år. Det er ikke praktisk mulig å lese opp hvert navn ved utførelsen av qurbani.

Minhaj Welfare Foundation-bevegelsens feltarbeidere utfører omfattende forskning og samler data om potensielle mottakere i god tid før Qurbani. Vårt mål er å distribuere qurbani-kjøtt til familier som lever under fattigdomsgrensen definert av FNs utviklingsprogram. Ved fordeling av qurbani-kjøtt fokuserer vi på følgende grupper:

 • kvinner
 • barn
 • funksjonshemmede

Det er Wajib for hver voksen muslim å resitere ”Takbeeraat of Tashreeq” etter hver fardh-bønn utført med Jamaat (kollektiv) eller individuelt fra Fajr den 9. Dul-Hijjah til Asr den 13. Dul Hijjah. Takbeeraat bør bare gjengis en gang. Ordene er som følger:

”Allahu Akbar, Allahu Akbar laa ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar walillaahil hamd”.