Om Minhaj Velferd

Minhaj Veldferd er en av de største, ikke-statlige internasjonale veldedige organisasjonene i verden, med et nettverk av filialer og prosjekter i over 100 land.

 

MVN bidrar til å støtte de fattige og trengende i marginaliserte samfunn. Vi arbeider for:

  •   å gi barn tilgang til utdanning.
  •   å gi de fattige tilgang til grunnleggende helsevesen.
  •  å yte økonomisk velferdsstøtte for de fattige
  •  de fattiges rettigheter

 

MVN har til hensikt å jobbe med å fjerne kortsiktige vanskeligheter og er forpliktet til å arbeide for sine langsiktige og bærekraftige mål.

Vi håper at du vil fortsette å støtte MVN i alle sine bestrebelser for å skape en tryggere verden.