Om Minhaj Velferd


Minhaj Velferd Norge er en del av den internasjonale Minhaj Welfare Foundation-bevegelsen. Minhaj Welfare Foundation er en av de største, ikke-statlige internasjonale veldedige organisasjonene i verden, med et nettverk av filialer og prosjekter i over 100 land.

Hvis du vil lese mer om Minhaj Welfare Foundations kan du besøke www.minhajwelfare.org

Vårt arbeid kan deles inn i internasjonale og nasjonale prosjekter, hvor målet er å fattigdomsbekjempelse gjennom ulike tiltak. Vi arbeider for:

  • å gi barn tilgang til kvalitetsutdanning.
  • å gi de fattige tilgang til grunnleggende helsevesen og rent drikkevann
  • å yte økonomisk velferdsstøtte for de fattige
  • å sikre de fattiges menneskerettigheter


I Norge deler Minhaj Velferd ut årlig mat til fattige mennesker. Vi besøker eldre på sykehjem og arrangerer ulike kurs og sosiale aktiviteter for ungdom.

 

Vi håper du vil fortsette å støtte Minhaj Velferd i alle sine bestrebelser for å skape en tryggere verden.