Bli Fadder

Bidra til å bygge en sunn og bærekraftig fremtid for foreldreløse barn.

Doner en vannpumpe

Vann er en av livets grunnleggende nødvendigheter. En liten vannpumpe kan sikre 150 mennesker tilgang til rent drikkevann.

Utdanning

Å støtte tiltak som sikrer utdanning er den beste formen for veldedighet.