Hvem er vi?

 

Minhaj Velferd Norge (MVN) er en frivillig organisasjon som driver humanitær- og nødhjelpsarbeid i stor skala. MWF-bevegelsen består av over 90 nasjonalforeninger i hele verden. MVN arbeider aktivt ute i feltene for at hjelpen skal nå

frem der den trengs aller mest....

 

 

 

Organisasjonsnr. 894754192

Stiftelsesår: 2009

 

 

 

Minhaj Velferd Norge

Utdanning for alle

 

Anslagsvis 780 millioner mennesker over hele vernden har ikke tilstrekkelig tilgang til rent drikkevann.

Nødsapell

 

Ekstremtørke i øst-afrika. Du kan redde et liv nå!

Vann for alle

 

150 000 fattige og trengende barn fra våre utdanningsinstitusjoner trenger ytterligere støtte for å sikre en bedre fremtid

Våre mål

 

- Tilby gratis utdanning

- Utdeling av stipend for fattige studenter

- Medisinske fasiliteter for de uten helsetilbud

- Gi rent drikkevann og innstallasjon av vannpumper

- Støtte og rehabilitering til dem som berøres av naturkatastrofer

- Økonomisk støtte til fattige mennesker gjennom Bait-ul-Maal ordningen

- Kollektiv ekteskap for gifteklare jenter som ikke kan gifte seg pga økonomiske ressurser

- Gjøre foreldreløse & hjelpeløse barn nyttige medlemmer av samfunnet ved å gi dem utdanning, opplæring og bolig

Bli frivillig!

 

Markedsføring
Innsamlingsprosjekter
Administrasjon
Funksjonær